Valtiopaivaasia HE 18/1997

HE 18/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
611/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
612/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
613/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
614/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
615/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
616/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta

4) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

5) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.03.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1997 Päättynyt PTK 30/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1997 vp
Valmistunut

30.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1