Valtiopaivaasia HE 18/1999

HE 18/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Henkilökorttilaki

Vahvistettu

28.07.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
829/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki väestötietolain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.07.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
830/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Henkilökorttilaki

2. Laki väestötietolain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.1999

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kilpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.05.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1999 Päättynyt PTK 28/1999 9
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/1999 vp
Valmistunut

11.06.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Päättynyt PTK 36/1999 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1999 Päättynyt PTK 40/1999 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1999

​​​​