Valtiopaivaasia HE 18/2000

HE 18/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

26.05.2000

Säädöskokoelma
441/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.03.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nuotio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2000 Päättynyt PTK 45/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2000 vp
Valmistunut

05.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.2000 Päättynyt PTK 49/2000 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​