HE 180/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain täydentämisestä huumausainerikoksia koskevilla säännöksillä (Laki rikoslain muuttamisesta)

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Rikoslain täydentämisestä huumausainerikoksia koskevilla säännöksillä (Laki rikoslain muuttamisesta)

Asetuksen voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1304/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Rikoslain täydentämisestä huumausainerikoksia koskevilla säännöksillä (Laki rikoslain muuttamisesta)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3494

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/1993 vp
Valmistunut

11.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1993 Poistettu PTK 145/1993
25.11.1993 Keskeytynyt PTK 150/1993
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

4327

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 3, 4
Istuntopöytäkirjan sivu

4508

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2