HE 180/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastustehtävien toimilupiin liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1371/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1378/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1376/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ajoneuvohallinnosta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1373/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki ajoneuvohallinnosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Cavèn

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3000

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 13/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4563

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1993 Keskeytynyt PTK 158/1993
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 2
Istuntopöytäkirjan sivu

4717

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1