Valtiopaivaasia HE 180/1993

HE 180/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastustehtävien toimilupiin liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1371/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1378/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1376/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ajoneuvohallinnosta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1373/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki ajoneuvohallinnosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.1993

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Cavèn

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993 3000

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 13/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4491

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4563
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1993 Keskeytynyt PTK 158/1993 4717
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 4780 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1