Valtiopaivaasia HE 180/1994

HE 180/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieslain 32 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki merimieslain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1213/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merimieslain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.1994

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lemola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2930
14.10.1994 Siirto PTK 98/1994 3290
Huomautus

Esitys lähetetty ensin StV:aan 20.09.1994

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 5/1994 vp
Valmistunut

27.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3536

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4598
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5173

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1994