HE 180/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teletoimintalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki teletoimintalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
343/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki teletoimintalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pursiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2528

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/1996 vp
Valmistunut

29.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 39/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1996 Päättynyt PTK 47/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1206

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1307

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.1996

Vastaus
EV 30/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 2