HE 180/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.1997

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
63/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3856

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/1996 vp
Valmistunut

05.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5406

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5634

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996

Vastaus
EV 236/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1