Valtiopaivaasia HE 180/1998

HE 180/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1040/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1041/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/1998 vp
Valmistunut

12.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998