Valtiopaivaasia HE 180/2001

HE 180/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1500/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1501/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Säästöpankkilaki

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1502/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1503/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1504/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1505/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1506/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1507/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1508/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1509/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1510/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1511/2001
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1512/2001
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1513/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1514/2001
Päätös

Hyväksytty

16. Laki tuloverolain 24 ja 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1515/2001
Päätös

Hyväksytty

17. Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1516/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista

3. Säästöpankkilaki

4. Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain kumoamisesta

5. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

6. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

7. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

8. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

10. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä

11. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

13. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 f §:n muuttamisesta

14. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

16. Laki tuloverolain 24 ja 122 §:n muuttamisesta

17. Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2001 vp
Valmistunut

07.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 4., 6.-8. ja 11.-17. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 2., 3., 5., 9. ja 10. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 53/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2001 Päättynyt PTK 153/2001 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. ja 3., 5. sekä 9. ja 10. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 2. lakiehdotuksen 2 §:stä, 3. lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentista ja 42 §:n 3 momentista, 5. lakiehdotuksen 2 ja 52 §:stä, 9. lakiehdotuksen 12 b §:stä sekä 10. lakiehdotuksen 5 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2001