Valtiopaivaasia HE 181/1992

HE 181/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle etuoikeusjärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1578/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kauppakaaren 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1579/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1580/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1581/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1582/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki autokiinnityslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1583/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki eläkesäätiölain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1584/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1585/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1586/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1587/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1588/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (LaVM 13/1992)

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1589/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki rikoslain 2 luvun muuttamisesta (LaVM 13/1992)

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä

2) Laki kauppakaaren 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

3) Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta

4) Laki merilain muuttamisesta

5) Laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

6) Laki autokiinnityslain 5 §:n muuttamisesta

7) Laki eläkesäätiölain 23 §:n muuttamisesta

8) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

9) Laki ulosottolain muuttamisesta

10) Laki palkkaturvalain muuttamisesta

11) Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

12) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (LaVM 13/1992)

13) Laki rikoslain 2 luvun muuttamisesta (LaVM 13/1992)

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992 3542
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/1992 vp
Valmistunut

29.10.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Keskeytynyt PTK 185/1992 5522
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992 5574

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Keskeytynyt PTK 188/1992 5589
18.12.1992 Päättynyt PTK 189/1992 5594 1-3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5755 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1