Valtiopaivaasia HE 181/1994

HE 181/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkokeinolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

15.03.1995

Säädöskokoelma
213/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3057

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1995 Päättynyt PTK 183/1994 6968

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1995 Keskeytynyt PTK 184/1994 6991
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994 6997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7030 5, 6

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot