Valtiopaivaasia HE 181/1995

HE 181/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain 6 a luvun kumoamisesta ja tullilain 25 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki tavaramerkkilain 6 a luvun kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1699/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tullilain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1700/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tavaramerkkilain 6 a luvun kumoamisesta

2) Laki tullilain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995 2531

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/1995 vp
Valmistunut

29.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3189

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3255
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3409

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995