Valtiopaivaasia HE 181/1996

HE 181/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

15.03.1997

Säädöskokoelma
194/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3859

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/1996 vp
Valmistunut

19.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 4/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1997 Päättynyt PTK 5/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.1997 Päättynyt PTK 9/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.1997

Vastaus
EV 2/1997 vp

​​​​