Valtiopaivaasia HE 181/1997

HE 181/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 94/47/EY

Päätökset

1) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1162/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1163/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2) Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/1997 vp
Valmistunut

19.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1997 Päättynyt PTK 147/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.1997

​​​​