Valtiopaivaasia HE 181/1999

HE 181/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
652/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
653/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.12.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 29
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 10 b § ja 2. lakiehdotuksen 5, 12 ja 13 § hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2000 vp
Valmistunut

03.05.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 10 b §:n 1 momentista ja 2. lakiehdotuksen 12 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2000