Valtiopaivaasia HE 181/2009

HE 181/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

30.12.2009

Säädöskokoelma
1231/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

30.12.2009

Säädöskokoelma
1232/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

30.12.2009

Säädöskokoelma
1233/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 14
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 26/2009 vp
Valmistunut

01.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös, 2. lakiehdotuksen 128 a § ja voimaantulosäännös sekä 3. lakiehdotuksen 197 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009 33
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2009