Valtiopaivaasia HE 181/2013

HE 181/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1245/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1246/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1250/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1251/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1252/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentin kumoamisesta

4. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentin kumoamisesta

5. Laki ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.11.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Annala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2013 Päättynyt PTK 111/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2013 vp
Valmistunut

12.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvät 3.-5. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvät 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallitukseen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallitukseen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2. lakiehdotukseksi, että hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hylätään, että lakialoitteet LA 33/2013 vp, LA 43/2013 vp, LA 47/2013 vp, LA 48/2013 vp ja LA 60/2013 vp hylätään ja että toimenpidaloite TPA 30/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2013 Keskeytetty PTK 116/2013 3
22.11.2013 Päättynyt PTK 118/2013 1 1-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 181 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 105 sisältyvien 3.-5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen 181 sisältyvien 3.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 105 sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2013 Keskeytetty PTK 119/2013 10
27.11.2013 Päättynyt PTK 120/2013 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen 105 sisältyvät 3.-5. lakiehdotukset sekä hallituksen esitykseen 181 sisältyvät 1. ja 3.-5. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 105 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sekä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 105/2013 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot