HE 182/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yrityksen saneerauksesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
47/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
48/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki osuuskuntalain 133 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
49/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
50/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (6 ja 8 §:n, LaVM 15/1992) muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
51/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
52/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
53/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
54/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yrityksen saneerauksesta

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

3) Laki osuuskuntalain 133 §:n muuttamisesta

4) Laki työsopimuslain muuttamisesta

5) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (6 ja 8 §:n, LaVM 15/1992) muuttamisesta

6) Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

7) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

8) Laki rikoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3545

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1992 vp
Valmistunut

17.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Keskeytynyt PTK 188/1992
18.12.1992 Päättynyt PTK 189/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5590

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5761

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1