HE 182/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996, työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1581/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1582/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1583/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996

2) Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2532

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/1995 vp
Valmistunut

15.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2683

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 6
Istuntopöytäkirjan sivu

2927

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Vastaus
EV 111/1995 vp