Valtiopaivaasia HE 182/1996

HE 182/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle paikallishallintouudistukseen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
885/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
886/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki haastemieslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
887/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
888/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
889/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

2) Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

3) Laki haastemieslain muuttamisesta

4) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

5) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3860

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1996 vp
Valmistunut

24.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996 4155

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996 4190
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996 4288

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1996