HE 182/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle paikallishallintouudistukseen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
885/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
886/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki haastemieslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
887/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
888/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
889/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

2) Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

3) Laki haastemieslain muuttamisesta

4) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

5) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3860

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1996 vp
Valmistunut

24.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4190

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4288

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1996

Vastaus
EV 153/1996 vp