HE 182/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Direktiivi 97/11/EY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
267/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Soveri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/1998 vp
Valmistunut

19.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1999 Päättynyt PTK 186/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.1999 Päättynyt PTK 188/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 189/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.1999

Vastaus
EV 260/1998 vp