Valtiopaivaasia HE 182/2006

HE 182/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1089/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1090/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1091/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamista

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1092/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1093/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1094/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1095/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamista

5. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta

6. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Päivänsalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/2006 vp
Valmistunut

14.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 12 a luvun 2 ja 5 § muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2006 vp
Valmistunut

24.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2006 Päättynyt PTK 116/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 26
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2006