HE 183/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä

(Velkasaneerauslaki )

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
57/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3545

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1992 vp
Valmistunut

16.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Poistettu PTK 185/1992
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Keskeytynyt PTK 188/1992
18.12.1992 Päättynyt PTK 189/1992 4-9
Istuntopöytäkirjan sivu

5589

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5760

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2