Valtiopaivaasia HE 183/1992

HE 183/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä

(Velkasaneerauslaki )

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

08.02.1993

Säädöskokoelma
57/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992 3545
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1992 vp
Valmistunut

16.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/1992 vp
Valmistunut

18.11.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Poistettu PTK 185/1992 5545
17.12.1992 Päättynyt PTK 187/1992 5586

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Keskeytynyt PTK 188/1992 5589
18.12.1992 Päättynyt PTK 189/1992 5595 4-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5760

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2

​​​​