Valtiopaivaasia HE 183/1994

HE 183/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion pukutehtaan yhtiöittämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki Valtion pukutehtaan yhtiöittämisestä

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1525/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Valtion pukutehtaan yhtiöittämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.1994

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paasonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3058

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/1994 vp
Valmistunut

05.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994 5805

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1994 Keskeytynyt PTK 143/1994 5862
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 5918 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6276
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6296 11, 12

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PuVM, 1

​​​​