HE 183/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996, vuodelta 1996 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1584/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1996 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1585/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1586/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996

2) Laki vuodelta 1996 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2487

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2532

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 103/1995 5
Istuntopöytäkirjan sivu

2700

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 7
Istuntopöytäkirjan sivu

2930

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Vastaus
EV 114/1995 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot