Valtiopaivaasia HE 183/1997

HE 183/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 §:n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 91/477/ETY

Päätökset

1) Ampuma-aselaki

Vahvistettu

09.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
2/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
3/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Ampuma-aselaki

2) Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta

3) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 29/1997 vp
Valmistunut

09.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/1997 vp
Valmistunut

04.12.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1997 Päättynyt PTK 168/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997

​​​​