Valtiopaivaasia HE 183/2001

HE 183/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1367/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään valiokunnan lausuma ja että toimenpidealoite TPA 212/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 145/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001 1 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​