Valtiopaivaasia HE 183/2004

HE 183/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Vahvistettu

28.01.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
39/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.01.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
40/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2004 Päättynyt PTK 101/2004 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2004 vp
Valmistunut

11.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 1, 6 ja 18 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 16/2004 vp
Valmistunut

27.10.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2004 Keskeytetty PTK 122/2004 5
18.11.2004 Päättynyt PTK 123/2004 3 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2004 Keskeytetty PTK 125/2004 9
24.11.2004 Päättynyt PTK 126/2004 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

​​​​