Valtiopaivaasia HE 184/1976

HE 184/1976 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta.

Päätökset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
18/1977
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1976

Istuntopöytäkirjan sivu

2197

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
2250
2290

Valiokuntakäsittely

MmV + SoV

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/1976 vp

Lausunnot

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 3/1976 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

2986

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 254/1976 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

3003

Kolmas käsittely

Pvm

21.12.1976

Istuntopöytäkirjan sivu

3103

Asiasanat

​​​​