Valtiopaivaasia HE 184/1991

HE 184/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnan palkkavaltuuskunnan tehtävien siirtymisestä eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle aiheutuvista muutoksista eräisiin lakeihin

Päätökset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
127/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
128/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
129/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
130/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 4 §:n muuttamisesta

2) Laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

3) Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.11.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Savola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2579

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.1991 Poistettu PTK 85/1991 2688
19.11.1991 Päättynyt PTK 87/1991 2913

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50/1991 vp
Valmistunut

05.12.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1991 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 102/1991 3368

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 103/1991 3372
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1991 Poistettu PTK 107/1991 3491
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991 3502

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.1991