HE 184/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnan palkkavaltuuskunnan tehtävien siirtymisestä eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle aiheutuvista muutoksista eräisiin lakeihin

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
127/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
128/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
129/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
130/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 4 §:n muuttamisesta

2) Laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

3) Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Savola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2579

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.1991 Poistettu PTK 85/1991
19.11.1991 Päättynyt PTK 87/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2688

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50/1991 vp
Valmistunut

05.12.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1991 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 102/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 103/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3372

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1991 Poistettu PTK 107/1991
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3491

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.1991