HE 184/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä laiksi vakuutusyhtiön toimilupamaksusta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1420/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vakuutusyhtiön toimilupamaksusta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1421/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2) Laki vakuutusyhtiön toimilupamaksusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3001

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 33/1993 vp
Valmistunut

29.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3932

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3978

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993