Valtiopaivaasia HE 184/1994

HE 184/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki varallisuusverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1481/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki varallisuusverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. lainsäädäntöneuvos Heiniö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3058

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 83/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5908

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Keskeytynyt PTK 147/1994 5938
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994 5951 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6260
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6293 4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​