Valtiopaivaasia HE 184/1997

HE 184/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.01.1998

Voimaantulo

01.02.1998

Säädöskokoelma
19/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.1997

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/1997 vp
Valmistunut

09.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/1997 vp
Valmistunut

08.12.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1997 Päättynyt PTK 168/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PuVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot