Valtiopaivaasia HE 184/2001

HE 184/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1517/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1518/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1519/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1520/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1521/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki sijoitusrahastolain 53 ja 81 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1522/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n 10 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1523/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1524/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1525/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1526/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

4. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

6. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

7. Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n 10 kohdan kumoamisesta

8. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

9. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

10. Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001 8
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/2001 vp
Valmistunut

11.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 6.-10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 26/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2001 Päättynyt PTK 153/2001 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2001

​​​​