Valtiopaivaasia HE 184/2008

HE 184/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti 2008 )

1. Vuoden 2008 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
745/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2008 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2008 Päättynyt PTK 101/2008 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2008 vp
Valmistunut

25.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena todetuin muutoksin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 72-115/2008 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2008 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2008 Keskeytetty PTK 114/2008 3
28.11.2008 Päättynyt PTK 115/2008 1 1-26
Päätös

Lisätalousarvioehdotus hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 72-115/2008 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.11.2008

Kirjelmä
EK 18/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot