HE 185/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Vahvistettu

17.08.1992

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
785/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Liljeström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2579

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.1991 Poistettu PTK 85/1991
19.11.1991 Pp 21.11. PTK 87/1991
21.11.1991 Päättynyt PTK 90/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2688

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1992 vp
Valmistunut

10.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 82/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2448

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2553

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.07.1992