HE 185/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.02.1993

Säädöskokoelma
1668/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lundström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3495

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1992 vp
Valmistunut

14.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1992 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1992 Poistettu PTK 182/1992
16.12.1992 Päättynyt PTK 183/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 184/1992 2
Istuntopöytäkirjan sivu

5488

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5755

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1