Valtiopaivaasia HE 185/1994

HE 185/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen poikkeusjärjestelyitä koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1995 rahoitusta koskevista järjestelyistä

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1444/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1445/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1446/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1447/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1995 rahoitusta koskevista järjestelyistä

2) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta

3) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

4) Laki opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sarjala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3057

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 26/1994 vp
Valmistunut

08.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 8/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994 5805

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994 5862
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Keskeytynyt PTK 146/1994 5895
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6179 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

​​​​