HE 185/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1116/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2001 vp
Valmistunut

25.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2001 Päättynyt PTK 129/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2001

Vastaus
EV 137/2001 vp