Valtiopaivaasia HE 186/1993

HE 186/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkinnällistä pelastustoimintaa ja sairaankuljetusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki erikoissairaanhoitolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1049/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1050/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1051/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1052/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki erikoissairaanhoitolain 1 §:n muuttamisesta

2) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

3) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

4) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993 3001

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/1993 vp
Valmistunut

29.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3812

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3931
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3977

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

​​​​