HE 186/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1448/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1449/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1450/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1451/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1452/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1453/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1454/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1455/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1456/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

2) Laki lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta

3) Laki aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta

4) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

5) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

6) Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta

7) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

8) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

9) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sarjala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3057

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 27/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Keskeytynyt PTK 147/1994
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994 4-6
Istuntopöytäkirjan sivu

5940

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 14
Istuntopöytäkirjan sivu

6284

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994