Valtiopaivaasia HE 186/1994

HE 186/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1448/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1449/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1450/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1451/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1452/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1453/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1454/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1455/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1456/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

2) Laki lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta

3) Laki aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta

4) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

5) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

6) Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta

7) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

8) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

9) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sarjala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3034

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3057

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 27/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 145/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5909

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Keskeytynyt PTK 147/1994 5940
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994 5952 4-6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6284
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6297 14

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994