HE 186/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1138/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1139/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista ja valtakunnallisista erikoisoppilaitoksista)

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1140/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1141/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta

2) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

3) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista ja valtakunnallisista erikoisoppilaitoksista)

4) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Mäkeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3865

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 18/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 153/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4850

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5152

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 207/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2