Valtiopaivaasia HE 186/1998

HE 186/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Huomautus

*) 1. lain 2 ja 6 § tulevat voimaan 14.3.2001 (SäädK 213/2001)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
214/2001
Sopimussarja
15/2001
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
841/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Täydellisestä ydinkoekiellosta tehty sopimus

Asetuksen voimaantulo

14.03.2001*)

Säädöskokoelma
213/2001
Sopimussarja
14/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

2) Laki rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Täydellisestä ydinkoekiellosta tehty sopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Kahiluoto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 19/1998 vp
Valmistunut

01.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1998 Päättynyt PTK 157/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1998 Päättynyt PTK 158/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 69 § 1 mom. HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 1. ponsi

​​​​