HE 187/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Eläkesäätiölaki

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1774/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1775/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1776/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Eläkesäätiölaki

2) Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2574

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 96/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2587

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1995 vp
Valmistunut

13.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1995 Päättynyt PTK 129/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1995 Päättynyt PTK 131/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3592

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3722

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (StVM) 2-3) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1995

Vastaus
EV 177/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3