Valtiopaivaasia HE 187/1996

HE 187/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1192/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eläintautilain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1193/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1194/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

2) Laki eläintautilain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

3) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1996

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3865

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 153/1996 4832

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996 4850
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5151

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996