Valtiopaivaasia HE 187/1999

HE 187/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
364/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
365/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

2. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.12.1999

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 9
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2000 vp
Valmistunut

23.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että lakialoite LA 133/1999 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.03.2000 Päättynyt PTK 40/2000 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.03.2000 Päättynyt PTK 44/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.03.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​