Valtiopaivaasia HE 187/2002

HE 187/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

(Vanhentumislaki )

Päätökset

1. Laki velan vanhentumisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
728/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta haasteesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
729/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
730/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
731/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
732/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
733/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
734/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
735/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
736/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
737/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
738/2003
Päätös

Hyväksytty

12. Laki maanvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
739/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki osakeyhtiölain 12 ja 13 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
740/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
741/2003
Päätös

Hyväksytty

15. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
742/2003
Päätös

Hyväksytty

16. Laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
743/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
744/2003
Päätös

Hyväksytty

18. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
745/2003
Päätös

Hyväksytty

19. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
746/2003
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

20. Laki osuuskuntalain 8 luvun 6 §:n ja 19 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
747/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki velan vanhentumisesta

2. Laki julkisesta haasteesta

3. Laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta

4. Laki avioliittolain muuttamisesta

5. Laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta

6. Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta

7. Laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta

8. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta

9. Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta

11. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

12. Laki maanvuokralain muuttamisesta

13. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

14. Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta

15. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta

16. Laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta

17. Laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta

18. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta

19. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jokela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2002 Päättynyt PTK 125/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2002 vp
Valmistunut

05.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-15. ja 17.-19. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 16. lakiehdotus hyväksytään muutettuina että hyväksytään uusi 20. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 195/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2003 Päättynyt PTK 197/2002 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2003