HE 187/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asevelvollisuuslaiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Asevelvollisuuslaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.02.2007

Kirjelmä
EK 58/2006 vp