Valtiopaivaasia HE 188/1980

HE 188/1980 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta.

Päätökset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
1037/1980
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.11.1980

Istuntopöytäkirjan sivu

2533

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

2599

Valiokuntakäsittely

MmV + SoV

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 14/1980 vp

Lausunnot

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 5/1980 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

3215

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 191/1980 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

3238

Kolmas käsittely

Pvm

10.12.1980

Istuntopöytäkirjan sivu

3498

​​​​